Domů » Blog » Jak se stát dobrovolníkem

Jak se stát dobrovolníkem čtvrtek 4. duben, 2019

Dobrovolnictví IV.: Úklid v ptačí rezervaci Josefovské louky

Čím dál více lidí se začíná zajímat o možnosti dobrovolnictví v programech péče o krajinu. Tento článek stručně informuje o tom, jak lze přírodě pomáhat, k jakým organizacím se zájemci mohou přidat a jak se o plánovaných akcích dozvědět. 

Pokud vás téma dobrovolnictví zajímá a rádi byste si náplň práce blíže představili, přečtěte si také mé starší články:

Jak jsme zasadili les Dobrá zpráva Jedle pro naše děti

Byly doby, kdy ekologický aktivismus a laický zájem o životní prostředí vzbuzovaly ve tvářích lidí shovívavé úsměvy a pobavení. Napomáhala tomu mimo jiné média, která činnost ekologických organizací prezentovala především jako soubor demonstrací Greenpeace, rakouských blokád Temelína a přivazování se ke stromům na Šumavě. Ty doby jsou dávno pryč. Čím dál četnější zprávy o zhoršování životního prostředí podněcují k zájmu o ekologii i lidi, kteří by se o problémy znečištění přírody normálně nezajímali. Roste počet dobrovolnických aktivit, objevují se nové organizace s programy pomoci přírodě. Těch, kteří chtějí pro zlepšení situace něco udělat, je čím dál více.

K dobrovolnictví jsem se před pár lety připojila i já. Začala jsem sbírat odpadky, čistit řeky, sázet stromy. Za ten čas se mi dostalo širokého spektra reakcí, od podpůrných, přes rozpačité až po posměšné. Těch kladných ohlasů byla ovšem většina. A protože mě oslovuje čím dál více lidí, že by také chtěli začít pomáhat, ale nevědí jak, sepsala jsem tento článek, ve kterém se pokusím nastínit případným zájemcům pár možností, jak se mohou do programů ochrany životního prostředí zapojit.

Co všechno můžete na setkáních dobrovolníků dělat?

 • sbírat odpadky, likvidovat černé skládky
 • čistit břehy řek, odstraňovat následky povodní
 • prořezávat náletové dřeviny, likvidovat invazivní druhy, podílet se na obnově původní druhové skladby lesů
 • sázet stromy
 • stavět oplocenky na novou výsadbu
 • pomáhat s údržbou městských parků
 • vytvářet vhodné prostředí pro život ohrožených zvířat, např. hloubit rozmnožovací tůně pro obojživelníky, zavěšovat ptačí budky, atd.
 • udržovat turistické stezky
 • budovat naučné stezky
 • sbírat šišky jehličnanů pro luštírny semen
 • udržovat cenné historické a kulturní památky, pod dohledem odborníků pomáhat s revitalizací hradů, zřícenin a kostelů

… a mnoho dalších činností.

Upozornění!

Jedinou z uvedených činností, kterou můžete dělat sami, aniž byste se museli zapojovat do nějakých organizovaných aktivit, je sbírání odpadků. Kácet stromy, hloubit tůně nebo opravovat zříceniny hradů, to vše je nutné dělat pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo pod odborným dozorem, ať už správce objektu, ochránce přírody či historika. V žádném případě nezasahujte do krajiny na vlastní pěst! Jednak riskujete střet s legislativou a z něj vyplývající postih, a pak také ne každá pomoc má automaticky pozitivní dopad. Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Neopatrným prořezem náletových dřevin na hradní zřícenině můžete rozvalit zdivo, hloubení tůní na nevhodných místech může způsobit odvod vody z důležitého zdroje, kosení orchidejové louky v nevhodný čas snadno povede k poškození ekosystému. Chcete-li přírodě opravdu pomoci (a sebe nepřivést do problémů), přidejte se do organizovaných skupin vedených odborníky.

Vodácký úklid na Horní Berounce Dobrovolnictví VIII.: Hloubíme třecí tůně pro ohrožené ryby Také jsem pár stromů zasadila

Plzeň - úklid na Bolevci Klatovy - Křesťanský a Šibeniční vrch Úklid Merklínky na Šibeničáku ve Stodě

Jaké organizace existují a na co se zaměřují?

Úklid odpadků

Tou úplně nejjednodušší věcí, kterou můžete zlepšit svět kolem vás, je, že na procházce kromě intenzivního relaxování také seberete pár odpadků. K tomu vám není zapotřebí žádné organizace. Platí však, že víc rukou víc zmůže a hromadné útoky na černé skládky přináší viditelnější efekt.

Asi nejznámější dobrovolnickou organizací zaměřenou na čištění přírody je Ukliďme Česko. Na stránkách mají přehlednou interaktivní mapku úklidových akcí, kde můžete sledovat, kdy se bude dít něco ve vašem okolí. Úklid můžete iniciovat či organizovat přímo vy sami. Můžete nahlásit černou skládku a případně svolat dobrovolníky k jejímu úklidu, nebo můžete sběr odpadků podpořit finančně. Více informací najdete na jejich stránkách.

Mapa úklidůMapa úklidů - Pomocí šikovné mapy na stránkách Ukliďme Česko můžete vyhledat plánované akce ve vašem okolí. Rovnou také vidíte, o jaký druh setkání se jedná.
Zdroj: www.uklidmecesko.cz

Sázení stromů

Zajímavým projektem je organizace PagoPago, která se soustředí na výsadbu stromů. Společnost si klade za cíl "stabilizaci, ochranu a zlepšování stavu půdního fondu cílenou výsadbou ovocných a lesních dřevin", čehož chce dosáhnout výsadbou šesti miliard stromů. Představitelé spolku podle svých slov usilují o návrat stromů především tam, kde mají své přirozené místo. Nejde tedy jen o výsadbu lesních školek, ale i osazování mezí, břehů řek, remízků, budování stromových větrolamů a podobně.

Aktuálně se můžete účastnit například sázení lesů v Nízkých Jeseníkách po kůrovcové kalamitě, ale i řady dalších projektů. A to zní zajímavě, ne? Navštivte jejich webové stránky a dozvíte se více.

Spolky, charity, obce

Bohužel zatím nevím o žádné větší organizaci, která by se zabývala dobrovolnickými pracemi zaměřenými na komplexní péči o krajinu. Příležitostnou ekologickou pomocí se zabývají některé charitativní organizace (např. Hnutí Duha), jedná se však většinou jen o jejich vedlejší zájem. (Znáte-li nějaká další dobrovolnická sdružení, napište mi o nich do komentářů, ráda článek doplním!)

Dobrovolnické akce pořádají i některé spolky. Skauti, myslivci, rybáři, zahrádkáři a další. Některá setkání také vyhlašují obce, zejména velké jarní úklidy, sázení stromků v obecních lesích, údržby parků, atd. Setkání dobrovolníků příležitostně svolávají také správy CHKO či NP.

Sledujte vývěsky, webové stránky, ptejte se, co se děje ve vaší obci.

Geocaching a CITO eventy - návod pro nezasvěcené

Hloubení rozmnožovacích tůní pro obojživelníky v CHKO Brdy

Dobrovolnické práce, kterých se účastním já, jsou většinou spojeny s geocachingem. Jedná se o tzv. CITO eventy, kdy se hráči této hry scházejí za účelem pomoci přírodě. Právě CITO eventy jsou co do pestrosti pracovní náplně nejrozmanitější. Všechny činnosti vyjmenované v úvodu článku jsem dělala právě na geokačerských setkáních.

Charakter setkání bývá značně jiný, než u dobrovolnických organizací. Především - Groundspeak (provozovatel hry geocaching, pozn. red.) není organizátorem ani sponzorem CITO sešlostí, nedisponuje žádným rozpočtem vymezeným pro konání dobrovolnických shromáždění. Pouze poskytuje platformu pro vytváření pozvánek a informování veřejnosti o pořádání akce. Setkání organizují jednotliví hráči, často ve spolupráci s místními úřady či správními institucemi.

Dalším rozdílem je také přátelštější duch setkání, neboť účastníci CITO eventů jsou většinou geokačeři, kteří se mezi sebou znají.

K tomu, abyste se CITO eventu mohli zúčastnit, je nejlepší být registrovaným uživatelem na stránkách geocachingu. Základní členství je zdarma a určitě bych vám tuto cestu doporučila (nebojte, nikdo vás nebude nutit hledat kešky :-)).

Nutnost registrace lze však do jisté míry obejít, i když pro vás bude získávání informací o plánovaných setkáních složitější. Zkusím vám zde popsat návod, jak se o CITO eventech můžete dozvědět, aniž byste zakládali hráčský účet.

Jak zobrazit mapu CITO eventů

Jako první vás bude zajímat mapa pořádaných setkání.

1.) Otevřete stránky www.project-gc.com (případně změňte vpravo nahoře jazyk na češtinu).
2.) V horní liště klikněte na roletku Nástroje a zvolte Nadcházející eventy.
3.) Dole ve filtrech zvolte v roletě Umístění keše možnost Česko.
4.) V roletě Přidat filtr zvolte Typ / Velikost keše. Zobrazí se vám nabídka, vyberte možnost Cache In Trash Out (to je mimochodem význam zkratky CITO).
5.) Potvrďte tlačítkem Filtr.

Nastavení mapy CITO eventůNastavení mapy CITO eventů - Zdroj: www.project-gc.com

Měla by se vám zobrazit mapa se zelenomodrými ikonkami aktuálně plánovaných CITO eventů a pod ní tabulka s jejich seznamem. To samé byste měli vidět kliknutím na tento odkaz.

V tabulce pod mapou můžete události seřadit podle data či okresu, zajímavou informací může být také počet předběžně přihlášených účastníků vpravo tabulky.

Vraťme se nyní k mapce nahoře. Jelikož stále nejste registrovanými hráči GC, je tato mapa zřejmě jediným prostředkem ke zjištění přesného místa pořádání.

Vyberte si lokalitu s ikonkou, která je blízká vašemu srdci (nebo spíše vašemu bydlišti) a zazoomujte na ni. Vlevo nahoře je nástroj + a -. Zvětšete mapu tak, abyste dobře viděli všechny podrobnosti.

V levém dolním rohu mapy je měřítko a nad ním pole se souřadnicemi. Tyto souřadnice označují místo, na které ukazujete myší. Najeďte tedy kurzorem na ikonku CITO eventu, který vás zajímá, a opište si souřadnice, které vám nástroj generuje. Tyto souřadnice můžete následně napsat do vyhledávacího pole na serveru Mapy.cz a dál s nimi pracovat.

Mapa aktuálních CITO eventůMapa aktuálních CITO eventů - Zdroj: www.project-gc.com

Bublina po rozkliknutíPozvánka na CITO setkání

Už víte, kdy a kde se co děje, ale ještě stále nevíte přesnou hodinu konání a náplň práce.

Klikněte v mapě na zelenomodrou ikonku CITO eventu. V zobrazené bublině bude vypsán stručný souhrn základních informací: kód keše s odkazem, název akce, datum pořádání a počet přihlášených účastníků. Klikněte na ten kód s odkazem. Budete přesměrováni přímo na pozvánku na stránkách Geocachingu.

Co všechno můžete ze stránky bez přihlášení vyčíst?

(Očíslovaný seznam je shodný s čísly v níže přiloženém printscreenem listingu.
Pozvánka na CITO Vysekání hradu Skála 2019 byla zkrácena, celý text si můžete přečíst zde: GC8413J)

 1. GC kód: Evidenční číslo listingu na stránkách GC. Nemusí vás zajímat.
 2. Organizátor akce: Jedná se o geokačerskou přezdívku, civilní jméno osoby se nedozvíte. (Můžete mu napsat zprávu, ale jen jako přihlášený uživatel.)
 3. Terénní hodnocení: Obtížnost bude mít vždy jen jednu hvězdu (bohužel), ale hvězdičkové hodnocení terénu vám může napovědět, do jak obtížných podmínek se chystáte. 1* je lehký terén dostupný i pro vozíčkáře a 5* je těžký s nutností speciálního vybavení. Věnujte této kolonce speciální pozornost! Pokud bude mít CITO 5*, možná už se ho ani nebudete moci zúčastnit, neboť nebudete mít potřebné vybavení (např. lezecké potřeby). Tak abyste tam nejeli zbytečně. ;-)
 4. Atributy: Obsahují doplňující informace, např. zda je CITO vhodné i pro děti, zda se smí v okolí rozdělávat oheň, zda se na místo dostanete na kole, atd. Najetím šipky na obrázek se vám zobrazí popis.
 5. Zvadlo do kruhu zasvěcených. :-)
 6. Popis kešky: Přečtěte si důkladně celý text! Hned v záhlaví je datum a časové rozmezí setkání. Dále se dozvíte pracovní náplň a nutné vybavení, např. holiny, rukavice, nářadí, lezecké potřeby, atd. Pokud potřebné vybavení nemáte, zvažte, zda má smysl jezdit. Často zde také najdete, kdo akci pořádá, zaštiťuje, kdo na ni dohlíží. Pozor! Můžete se také dočíst, že akce je pro omezený počet osob a po naplnění kapacity přihlášených hráčů bude vyhlášen STOP STAV. Pak by bylo vhodné přenechat místo registrovaným hráčům, kteří se k účasti řádně přihlásili. A tím se dostáváme k:
 7. Počet přihlášených účastníků: Ti zodpovědnější geokačeři prostřednictvím logu dali pořadateli vědět, že s nimi může počítat. (I vy byste se měli ohlásit, ale k tomu je nutné se zaregistrovat. Nu, pro jednou vám to snad pořadatel odpustí.) Výhodou přihlášení je, že vám do mailu přijde upozornění na případné organizační změny. V módu anonymního špióna se o nich ani nemusíte dozvědět. Zvažte tu registraci… ;-)
 8. Logy: Přihlášky geokačerů k účasti. Přečíst si můžete jen pět nejnovějších logů.

Listing pozvánky na CITO eventListing pozvánky na CITO event - Mimochodem, Vysekání hradu Skála se uskuteční 27.4.2019 mezi 9-14h na souřadnicích N 49° 32.309 E 013° 22.078. Budou se prořezávat náletové dřeviny z pozůstatků hradní zříceniny. Tak se stavte! ;-)

Co bez přihlášení nevidíte?

Nevidíte hlavně přesné souřadnice setkání a mapu s přidanými body zájmu. Do jisté míry jsme tento problém vyřešili na externím serveru Project-gc, ale ten vám prozradí jen souřadnice úvodního shromáždění. Event může mít přidané další souřadnice na různé lokality práce, na doporučené parkoviště, na důležitá rozcestí či zajímavosti v okolí. A to mohou být důležité informace.

Nevidíte také všechny logy, jen pět nejnovějších. Takže vám možná unikne, že někdo nabízí odvoz autem nebo zapůjčení nářadí.

Nemůžete ani napsat soukromou zprávu pořadateli. Možná byste se na něco chtěli zeptat... a ono to po vás chce přihlášení.

A to je vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste se mohli účastnit dobrovolnických setkání s geokačery. Přijďte! Třeba krom dobré práce zcela neplánovaně přijdete na to, že hledání kešek je docela fajn zábava. :-)

Dobrovolnictví IX.: Úklid CHKO Brdy Dobrovolnictví III.: Úklid v lese při procházce Úklid na Křesťanském a Šibeničním vrchu v Klatovech

Kolombo kope jamku pro stromek Své místo v zemi našlo i několik otýpek mladých doubků Svazky smrkových sazenic mizely jeden za druhým

Poznámka k bezpečnosti práce

Na dobrovolnických akcích za sebe nese odpovědnost každý sám. Jaké riziko pro vás práce představuje, je pouze na vašem uvážení. Nepodceňujte ochranné pomůcky. Pracujte VŽDY v rukavicích (nejlepší jsou ty štípenkové zahradní, obyčejné látkové probodnou střepy i trny), pokud se pohybujete u ohně, mějte šátek na hlavě, při pohybu v křoví mějte brýle, atd. Pokud se na nějakou práci necítíte, nedělejte ji. Mějte pohodlné pracovní oblečení, vždy s dlouhými nohavicemi a rukávy. Pracujte výhradně podle pokynů dohlížejících osob.

Qui bono?

Jistě vás ta otázka napadla. Pro koho ty stromy sázíte? Komu děláte zdarma údržbu pozemku? Kdo je majitelem chátrajícího zámku, na jehož opravě se podílíte? Udělat dobrou věc jen tak ze srdce je jistě záslužné, ale jak poznáte, že si z vás někdo nedělá jen levnou pracovní sílu?

Dobrovolnické akce se pořádají za účelem pomoci životnímu prostředí nebo cenným kulturním či historickým památkám. Dělají se zpravidla pro obecný prospěch, kdy výsledek pomoci nebude sloužit pouze jedné či několika osobám. Často pořadatelé spolupracují se správními organizacemi či ekologickými institucemi, které mají lokalitu na starost (např. AOPK, správy CHKO, LČR, atd.). Většinou se setkáte s pracemi na obecních, státních či církevních pozemcích. Vaše práce by tak měla vést ku prospěchu místních obyvatel, státu či nějakého obecně prospěšného sdružení.

Práce na pozemcích patřících jednotlivcům se však rozhodně plošně nezavrhují. Podmínkou je, aby charakter práce přímo nepřispíval k obohacení takového vlastníka, nebo aby výsledek pomoci vedl k obecnému prospěchu celé společnosti. Není důvod odepírat pomoc majiteli chátrajícího zámku, jestliže výsledek práce přispěje k vybudování nového depozitáře, výstavní síně či koncertního sálu (předpokládá se, že náklady na opravu zajistí majitel). Nebo jiný příklad: na soukromém pozemku s lesem a pastvinami stojí chátrající kaple. Tato kaple patří rovněž vlastníkovi pozemku, ale je zřejmé, že ten z ní žádný výnos nemá. S její opravou tedy rovněž mohou pomoci dobrovolníci, neboť práce přispěje k zachování historického či kulturního dědictví.

Vždy se zajímejte o majetkové poměry pozemku, na němž budete pracovat, a ptejte se, jaký je charakter práce, kterou budete vykonávat. Všechny tyto podrobnosti by vám měl sdělit pořadatel setkání. Sami si pak vyhodnoťte, zda vám vaše práce za daných okolností za to stojí či nikoli. Pamatujte, jste dobrovolníci. Ne nevolníci. Nikdo by neměl vaší dobročinnosti zneužívat.

Není však žádným dogmatem, že byste práci pro soukromé osoby dělat neměli. To, co vám dobrovolnictví přináší, je především dobrý pocit z užitečné práce. Jestliže se setkáte s akcí pořádanou ve prospěch místního hospodáře a vlastním úsudkem vyhodnotíte, že si tento člověk vaši pomoc zaslouží, věnujte mu ji! Já sama několika svým přátelům s hospodářstvím příležitostně pomáhám, stejně jako oni pomáhají jinými způsoby mně nebo někomu jinému. To jediné, co je skutečně důležité, je, zda vás práce duševně obohacuje a zda v ní vidíte smysl. A co má větší smysl, než pomáhat lidem kolem sebe?

Přeji vám mnoho radosti z dobré práce, sílu v pažích a ostrý rýč! :-)

CITO Otvírání studánek na VysočiněCITO Otvírání studánek na Vysočině - Kromě tradičního čištění studánek na Novoměstsku jsme se věnovali také sbírání odpadků.
CHKO Žďárské vrchy


Pokud chcete dostávat upozornění na nové články na mém blogu, přejděte prosím na odkaz zde: Odebírat novinky

Galerie k článku Jak se stát dobrovolníkem

Kosení trávy na Tisských mokřadech
Kosení trávy na Tisských mokřadech
Kultivace lesa u kostela ve Skocích
Kultivace lesa u kostela ve Skocích
Stavění mostu přes lesní potok
Stavění mostu přes lesní potok
Úklid odpadků v CHKO Brdy
Úklid odpadků v CHKO Brdy
Úklid lesů v Lužických horách
Úklid lesů v Lužických horách
Vodácký úklid Berounky
Vodácký úklid Berounky
Vodopád po vyčištění
Vodopád po vyčištění
To se nám ten les pěkně zazelenal!
To se nám ten les pěkně zazelenal!
Sázení stromů v obecním lese
Sázení stromů v obecním lese
Z výsadby nového obecního lesa
Z výsadby nového obecního lesa
CITO pro Český ráj
CITO pro Český ráj
CITO ve Skocích
CITO ve Skocích
CITO ve Skocích
CITO ve Skocích
Ptačí rezervace Josefovské louky
Ptačí rezervace Josefovské louky
Na mokřadech Metuje
Na mokřadech Metuje
Vegáč a buřty
Vegáč a buřty
Kůly pro výsadbu stromů
Kůly pro výsadbu stromů
Hmyzí hotel
Hmyzí hotel
Pracují i ti nejmladší
Pracují i ti nejmladší
Naučná stezka Olešenský potok...
Naučná stezka Olešenský potok...
Instalace prvků naučné stezky Olešenský...
Instalace prvků naučné stezky Olešenský...
Ani sníh není překážkou
Ani sníh není překážkou
Pracuje se i v zimě
Pracuje se i v zimě
Prořez akátového lesa
Prořez akátového lesa
CITO Otvírání studánek na Vysočině
CITO Otvírání studánek na Vysočině
CITO Otvírání studánek na Vysočině
CITO Otvírání studánek na Vysočině
Hloubení rozmnožovacích tůní pro...
Hloubení rozmnožovacích tůní pro...

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
78122114
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
seiza
Ahoj Marketko,

vidíš to, a já se díky pořádání CITO eventů a dvouleté spolupráce s Ochrana Fauny ČR stávám od prosince zaměstancem záchranné stanice ;-)
Orxion
dobrovolnictví má různé podoby, ať už jsou to dárci krve, nebo jiná zábava .. já takhle nakonec skončil u Beskydské stráže přírody :-D
Petr
Oprava zříceniny kostela na Oravě, Slovensko.

http://dubovacolonorum.sk
Tomáš Gregorovič
Dobrý den,
hodně akcí s dobrovolnickou prací různě po ČR i v zahraničí pořádá hnutí Brontosaurus - https://brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce .
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace